Site-ul Primăriei

Despre Localitate

Date generale:

– suprafata in intravilan a satului este de 165.0 ha

– densitatea locuitorilor este de 12.45 loc/ha

– nr. total al familiilor este 924

– numarul membrilor din agricultura este 830

– numarul membrilor ce lucreaza in afara localitatii este 145

– numarul navetistilor care vin in localitate: 12

– comuna este traversata de DJ 503

– calea ferata ce deserveste comuna este la 7 km distanta

– comuna nu are de sisteme centralizate de apa si canalizare

– alimentarea cu energie electrica din LEA 20KVA Videle

– comuna are un teritoriu administrativ de 2866 ha

– curti constructii (suprafata vetrei satului) 165 ha

– zona de locuit 158.5 ha

– retea stradala 18 km/27.4 ha

– spatii plantate, sport, cimitire 1.8 ha

– zona centrala 3.8 ha

– numar de gospodarii 723

– ape si balti 84.0 ha

– terenuri degradate 20.4 ha

– suprafata arabila 2380.0 ha

Suprafata totala a comunei este de 2860 ha din care, suprafata din extravilan este 2696 ha si suprafata din intravilan este 164 ha.

Teritoriul comunei Moşteni este brăzdat de două văi principale, şi anume: Valea Călăreşti şi Valea Cîlniştei, formând cu Valea Bujorului (în hotar cu teritoriul comunei Frăsinet şi Valea Glavacioc) trei subdiviziuni ale Câmpiei Neajlovului.

Subdiviziunea cuprinsă între Valea Călăreştilor şi Valea Glavaciocului, în care este cuprinsă comuna Moşteni, este perfect plană, uniformitatea subdiviziunii fiind întreruptă doar de o singură vale secundară ce se formează pe teritoriu în hotar cu satul Răduleşti în partea de Est, cu direcţia de scurgere spre Sud.

Pârâul Cîlniştea împarte comuna în două părţi, şi anume: Moşteanca, pe partea stângă şi Deleanca, pe partea dreaptă. Pârâul are un debit foarte mic. În timpul verii abia şerpuieşte un firicel de apă alimentat de izvoare de coastă.

Lunca pârâului are lăţimea mică, de 30 – 40 m, iar din cauza cursului lent formează porţiuni cu ape stagnante, care duc la înmlăştinire şi lăcoviştire.