0247-356 012 [email protected]
Selectează o Pagină

Vă aducem la cunoștință informații privind Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Rurală a judeţului Teleorman pentru perioada 2022-2030. Strategia de Dezvoltare Rurală a judeţului Teleorman pentru perioada 2022 – 2030, se elaborează de către Consultantul S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L.  Bucureşti. În conformitate cu prevederile contractului de servicii  încheiat între Consiliul Județean Teleorman și S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L., consultantul a elaborat  prima versiune draft a „Strategiei de Dezvoltare Rurală a judeţului Teleorman pentru perioada 2022-2030.

Pentru Consiliul Județean Teleorman, informarea, consultarea și implicarea activă a cetățenilor și tuturor factorilor de interes local este o prioritate și face parte din procesul de elaborare al Strategiei.

În acest sens, pentru o mai bună informare, atât a instituțiilor publice, factorilor de interes local cât și publicului larg, cu privire la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Rurală a judeţului Teleorman pentru perioada 2022-2030, vă punem la dispozitie link-ului paginii publice de promovare a Strategiei, https://sdr-teleorman.synesispartners.ro/  (website-ul creat în scopul consultării publice. Anexăm versiunea 1 a Strategiei Rurale accesând link-ul,  https://we.tl/t-7IwftToOKX.