0247-356 012 [email protected]
Selectează o Pagină

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

PRIMĂRIA MOȘTENI, cu sediul în comuna Moșteni, str. Principală, nr. 326, județul Teleorman, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 10,  începând cu data de 31.03.2023, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Moșteni, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate lmobiliară.